0 212 510 58 68

logo go 3 eğitim

 • logo e-irsaliye eğitim destek

  Firmanın e-İrsaliye kullanıcısı olarak belirlenmesi halinde, e-İrsaliyelerin firma ya da işyeri bazında gönderilip alınacağı Firma-Detaylar-e-Devlet-e-Fatura/e-Arşiv sekmesi Kontrol Tipi alanında belirlenir. Eğer Kontrol Tipi alanında "İşyeri Bazında" seçilirse, e-İrsaliye kullanacak olan işyerleri, firmaya ait işyeri tanımlarında Detaylar penceresi e-Devlet / e-İrsaliye sekmesinde yer alan "e-İrsaliye Kullanıcısı" alanı işaretlenerek belirlenir. Bu durumda, Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi alanlarının doldurulması zorunludur.

 • Logo e-irsaliye hata ve uyarı kodları

  e-İrsaliyeye ait durum bilgileri LogoConnect ürünü aracılığıyla güncellenir. e-İrsaliye statüleri İrsaliyeler Listesi üzerinde yer alan “e-İrsaliye Statüsü” alanından izlenir.
  Giden e-İrsaliye için statüler:
  0: GİB’e Gönderilecek
  1: Mühürde/Onayda - İptal Edilemez
  2: Mühürlendi/Onaylandı - İptal Edilemez
  3: Zarflandı/Paketlendi - İptal Edilemez
  4: GİB’e gönderildi - İptal Edilemez
  5: GİB’e gönderilemedi
  6: GİB’de işlendi - Alıcıya iletilecek - İptal Edilemez
  7: GİB’de işlenemedi
  8: Alıcıya gönderildi - İptal Edilemez
  9: Alıcıya gönderilemedi
  10: Alıcıda işlendi - Başarıyla Tamamlandı
  11: Alıcıda işlenemedi
  12: İrsaliye yanıtı alındı-İptal Edilebilir, Değiştir ve Sil Yapılamaz
  14: İade edildi - İptal Edilemez
  15: Sunucuya iletildi - İşlenmeyi bekliyor
  16: Sunucuda mühürlendi - İptal Edilemez
  17: Sunucuda zarflandı -İptal Edilemez
  18: Sunucuda hata alındı - İptal Edilemez
  22: Sunucuya gönderildi - İptal Edilemez
  Logo go 3 ve logo tiger 3 e-irsaliye uyarı ve hata kodları hakkındaki bilgiler.
  Gelen e-İrsaliye statüleri:
  1: Alındı - İptal Edilebilir, Değiştir ve Sil Yapılabilir
  2: Alındı - İrsaliye yanıtı oluşturuldu - İptal Edilebilir, Değiştir ve Sil Yapılabilir
  3: İade edildi
  Durumu "Sunucuya Gönderildi" olan e-İrsaliyeler üzerinde Değiştir, Çıkar ve İptal işlemleri yapılamaz.

 • Logo e-irsaliye kayıt numaralandırma

  İrsaliye Numarasının GİB’ in belirlediği formata uygun üretilebilmesi için kayıt numaralama şablonu sistemde öndeğer olarak tanımlıdır. Sistem İşletmeni program bölümünde Kayıt Numaralama Şablonları seçenekleri asında e-İrsaliye başlığı ile yer almaktadır.
  Bu şablonda İrsaliye No için numara uzunluğu 16 hanelidir ve sabit değerler içerir. Numaralama şablonu açıldığında aşağıdakiler öndeğer olarak gelir.
  a. Sabit 3 karakter : “IRS”
  b. Sabit 4 karakter yıl seçimli : YYYY
  c. Kalan 9 hane nümerik artan olarak üretilir.
  Belge numarası içerisinde yer alan sıra numarası, 4 karakter yıl ve 9 karakter müteselsil numaradan oluşmaktadır. Her bir birim koduna ait sıra numarası kendi içinde oluşturulur ve takip edilir. Sıra numarası içerisinde yer alan 9 karakterlik müteselsil numara, her yılın ilk günü itibariyle “1” rakamından başlatılarak kullanılır. Mükellef bünyesinde aynı belge numarası birden fazla kullanılamaz.

 • Logo e-irsaliye nasıl kullanılır

  Logo e-irsaliye notlarıe-İrsaliye uygulaması ile gönderilebilecek irsaliye türleri Perakende Satış İrsaliyesi, Toptan Satış İrsaliyesi, Konsinye Çıkış İrsaliyesi, Tanımlı Satış İrsaliyeleri, Ambar Fişi, Satınalma İade İrsaliyesi ve Konsinye Giriş İade İrsaliyeleri’dir. Bunun yanında e-İrsaliye uygulaması ile alınıp sisteme işlenecek irsaliye türleri Perakende Satış İade İrsaliyesi, Toptan Satış İade İrsaliyesi, Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi, Satınalma İrsaliyesi ve Konsinye Giriş İrsaliyeleri’dir.
  İhracat faturası (yabancı bölge) : İhracat faturaları için düzenlenen irsaliyeler şu an için kâğıt ortamında düzenlenmeye devam edecektir.
  İhracat faturası (serbest bölge) : İhracat faturaları için düzenlenen irsaliyeler e-İrsaliye olarak düzenlenecektir.
  İrsaliyelerde, Cari Hesap alanında ve İşyeri alanında seçilen cari hesabın ve işyerinin e-İrsaliye kullanıcı olması durumunda, irsaliyelerde irsaliye tipi alanında e-İrsaliye seçeneği otomatik olarak seçili duruma geçer.image2017-12-20_11-24-28.png

  e-İrsaliye uygulaması ile gönderilecek irsaliyenin tipi, e-İrsaliye Bilgileri penceresinde yer alan e-İrsaliye Senaryo alanında belirlenir. Senaryo “Temel İrsaliye” senaryosudur. Cari hesap kartında yapılan seçim irsaliyeye aktarılır.
  e-İrsaliye Statüsü: e-İrsaliye statüleri LogoConnect üzerinden otomatik güncellenir.
  e-İrsaliye Senaryosu: Temel İrsaliye olarak alana gelir.
  Düzenleme Tarihi / Zamanı: e-İrsaliyenin düzenlendiği tarih ve saat bilgileridir. Bilgi girişi zorunludur.
  Sevk Tarihi / Zamanı: e-irsaliyenin Sevkedildiği tarih ve saat bilgileridir. Detaylar sekmesindeki sevk tarihi ve zamanı bilgileri alana gelir.
  Taşıma Bilgileri: Taşımada kullanılan vasıta ve sürücü hakkında bilgilerin girildiği alandır. Adı, Soyadı, T.C Kimlik No, Plaka No ve Dorse No alanlarını içerir. Bilgi girişi zorunlu değildir.
  İrsaliye penceresinde yer alan Düzeltme Tarihi ve Zamanı alanları; Detaylar penceresinde yer alan Sevk Tarihi ve Zamanı alanları e-İrsaliyeler için zorunludur. İrsaliye tarihi değişikliğinde Düzeltme Tarihi/Zamanı ve Sevk Tarihi/Zamanı alanlarının güncellenip güncellenmeyeceği Satış Parametrelerinde yer alan İrsaliye Tarihi/Zamanı Değiştirildiğinde Düzeltme Tarihi/Zamanı da Güncellensin: Evet / Hayır” ve İrsaliye Tarihi/Zamanı Değiştirildiğinde Sevk Tarihi/Zamanı da Güncellensin: İşlem Yapılmayacak / Kullanıcı Uyarılacak / Güncellenecek” parametrelerine bağlıdır.

 • Logo e-irsaliye notları

  Cari Hesap Kartı / e-Devlet sayfasında cari hesabın e-İrsaliye kullanıcısı olduğu e-İrsaliye Kullanıcısı seçeneği işaretlenerek belirlenir. (Bu seçenek, çalışılan firmanın e-İrsaliye kullanıcısı olması halinde aktif olur.) e-Fatura uygulamasını ne şekilde kullanacağı ise Senaryo başlığı altındaki Temel Senaryo seçilerek belirlenir.
  Cari hesabın e-İrsaliye kullanıcısı olarak belirlenmesi durumunda, e-İrsaliye alım ve gönderimlerinde gerekli olan etiket bilgileri Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi alanlarından doldurulur. Bir irsaliye kullanıcısı için etiket, Vergi Kimlik Numarası ile birlikte kullanıcının adresini belirtir.
  Cari Hesap e-Devlet sekmesindeki Etiket Bilgisi alanında Sevkiyat Adresi seçimi yapıldığında ise, kullanıcı ilgili firmaya e-İrsaliye gönderirken sevkiyat adresi kartında yer alan Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi bilgileri kullanılır. Böylece gönderim sevkiyat adresi bazında yapılır. Cari hesap e-İrsaliye kullanıcısı ise ve Etiket Bilgisi alanında “Sevkiyat Adresi” seçili ise cari hesaba bağlı Sevkiyat Adresi kartında posta kutusu ve gönderici birim etiketi bilgilerinin girilmesi zorunludur. Fiyat Farkı Faturalarında sevkiyat adresi bölümü olmadığından bu faturalar için zorunluluk yoktur.

 • Logo E-İrsaliye Senaryosu

  -İrsaliye uygulaması ile gönderilebilecek irsaliye türleri Perakende Satış İrsaliyesi, Toptan Satış İrsaliyesi, Konsinye Çıkış İrsaliyesi, Tanımlı Satış İrsaliyeleri, Ambar Fişi, Satınalma İade İrsaliyesi ve Konsinye Giriş İade İrsaliyeleri’dir. Bunun yanında e-İrsaliye uygulaması ile alınıp sisteme işlenecek irsaliye türleri Perakende Satış İade İrsaliyesi, Toptan Satış İade İrsaliyesi, Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi, Satınalma İrsaliyesi ve Konsinye Giriş İrsaliyeleri’dir.
  İhracat faturası (yabancı bölge) : İhracat faturaları için düzenlenen irsaliyeler şu an için kâğıt ortamında düzenlenmeye devam edecektir.
  İhracat faturası (serbest bölge) : İhracat faturaları için düzenlenen irsaliyeler e-İrsaliye olarak düzenlenecektir.
  İrsaliyelerde, Cari Hesap alanında ve İşyeri alanında seçilen cari hesabın ve işyerinin e-İrsaliye kullanıcı olması durumunda, irsaliyelerde irsaliye tipi alanında e-İrsaliye seçeneği otomatik olarak seçili duruma geçer.
  Sadece Gerçek statüsündeki e-İrsaliyeler gönderilebilir ve faturalanabilir. Kaydedilen e-İrsaliyeler ancak Gerçek durumunda olduğunda LogoConnect’teki “e-İrsaliye” penceresine düşer.
  e-İrsaliye Bilgileri
  e-İrsaliye bilgileri, e-İrsaliye kullanıcısı cari hesap seçilerek İrsaliye Tipi “e-İrsaliye” olarak belirlenen irsaliyelerin F9-sağ fare tuşu menüsündeki e-İrsaliye Bilgileri seçeneği ile girilir.