0 212 510 58 68

Logo E-irsaliye nedir

 • Logo E-İhracat nedir ?

  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğe istinaden E-fatura mükelleflerinin ihracat işlemlerinin elektronik olarak gönderiminin yapılabilmesi için 2.42.00 versiyonu itibariyle Go Plus ve Go 3 ürününe e-İhracat İşlemleri Modülü eklenmiştir. GO Plus/GO 3 ürünlerinde ihracat faturalarının e-Fatura olarak gönderilebilmesi için güncel LEM paketine sahip olunması, 2.42.00 sürümüne geçiş yapılması ve e-İhracat İşlemleri Modülünün satın alınması gerekmektedir. Tiger Plus ve Tiger Enterprise kullanıcılarının güncel pakete sahip olmaları ve "Dış Ticaret" modülünü satın almaları gerekmektedir.

   

  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
  VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454)’NDE
  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
  (SIRA NO: 475)
  MADDE 1 – 20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nin 3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.
  Bununla birlikte e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, istemeleri halinde 1/1/2017 tarihinden itibaren söz konusu faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeye başlayabilecekleri gibi 1/7/2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebileceklerdir.
  Söz konusu faturaların e-Fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayınlanan “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.”
  MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 • Logo e-irsaliye bilinmesi gerekenler

  e-İrsaliye Uygulamasına dahil olan mükellefler kağıt irsaliye düzenleyebilirler mi? Tüm sevk irsaliyeleri e-İrsaliye mi olmak zorundadır?
   e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olan mükellefler, sadece e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı kullanıcılara üzenleyecekleri sevk irsaliyelerini eİrsaliye olarak düzenlemek zorundadırlar. Uygulamaya kayıtlı olmayan mükelleflere/müşterilere düzenlenecek sevk irsaliyesinin ise, öteden beri devam ettiği şekilde:
  a) Matbu kağıt sevk irsaliyesi olarak veya
  b) İrsaliyeli fatura olarak veya
  c) Satıcının e-Arşiv uygulamasına da kayıtlı olması halinde irsaliye yerine geçen
  e-Arşiv Faturanın kağıt çıktısı olarak veya
  d) İrsaliye yerine geçen ÖKC Fatura bilgi fişlerinin müşteriye verilmesi
  suretiyle,
  düzenlenebilmesine devam edilecektir.

  e-İrsaliye uygulamasından kaç tür yöntemle faydalanılır? 

 • Logo e-irsaliye hakkında bilinmesi gerekenler

  Logo e-İrsaliye Uygulaması elektronik belge biçiminde düzenlenen irsaliyelerin, taraflar arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı biçimde sağlamak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan bir uygulamadır. Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri irsaliyeleri, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır.

  e-İrsaliye düzenlemek isteyen mükellefler, yalnızca sistemde tanımlı olan alıcılara irsaliye düzenleyebilir. Aynı şekilde e-İrsaliye almak isteyen mükellefler de yalnızca uygulama üzerinden irsaliye düzenleyen mükelleflerden irsaliye alabilirler. Dolayısıyla irsaliye düzenlemek veya irsaliye almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğe göre;

 • Logo E-irsaliye nedir ?

  e-İrsaliye Uygulaması elektronik belge biçiminde düzenlenen irsaliyelerin, taraflar arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı biçimde sağlamak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan bir uygulamadır. Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri irsaliyeleri, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır.

  e-İrsaliye düzenlemek isteyen mükellefler, yalnızca sistemde tanımlı olan alıcılara irsaliye düzenleyebilir. Aynı şekilde e-İrsaliye almak isteyen mükellefler de yalnızca uygulama üzerinden irsaliye düzenleyen mükelleflerden irsaliye alabilirler. Dolayısıyla irsaliye düzenlemek veya irsaliye almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

   

  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğe göre;

 • Logo Tiger 3 e-irsaliye

  Bu senaryo, yapılacak satışlar dolayısıyla e-İrsaliye düzenlenmesi ve karşılığında söz konusu malların kabul veya kısmi kabulü için e-İrsaliye Yanıtı düzenlenmesine ilişkin iş akışlarını ve rolleri açıklamak amacıyla hazırlanır.

  Senaryo Kapsamı

  Bu senaryo;

 • Logo Yazılım E-irsaliye Bilinmesi Gerekenler

  E-irsaliye ne işe yarar ?

  Kağıt irsaliyesi ile bire bir aynı özelliklere sahip elektronik bir evraktır. E-irsaliyenin standartları Gelir İdaresi tarafından belirlenmiştir. E-İrsaliye kağıt olarak düzenlenen, en az üç nüsha olan sevk irsaliyesi ile aynı özelliklere ve hukuki niteliklere sahiptir ve sevk irsaliyesinin yerine geçmektedir. Logo yazılım e-irsaliye ürünü hazır olarak kullanıcıların hizmetini geçirmiştir.

  Kağıt irsaliye ile e-irsaliye arasında fark var mıdır.
  E-irsaliye ile kağıt irsaliye arasında herhangi bir fark yoktur.

  E-irsaliye geçiş süresi ne zamandır?