0 212 510 58 68

-İrsaliye uygulaması ile gönderilebilecek irsaliye türleri Perakende Satış İrsaliyesi, Toptan Satış İrsaliyesi, Konsinye Çıkış İrsaliyesi, Tanımlı Satış İrsaliyeleri, Ambar Fişi, Satınalma İade İrsaliyesi ve Konsinye Giriş İade İrsaliyeleri’dir. Bunun yanında e-İrsaliye uygulaması ile alınıp sisteme işlenecek irsaliye türleri Perakende Satış İade İrsaliyesi, Toptan Satış İade İrsaliyesi, Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi, Satınalma İrsaliyesi ve Konsinye Giriş İrsaliyeleri’dir.
İhracat faturası (yabancı bölge) : İhracat faturaları için düzenlenen irsaliyeler şu an için kâğıt ortamında düzenlenmeye devam edecektir.
İhracat faturası (serbest bölge) : İhracat faturaları için düzenlenen irsaliyeler e-İrsaliye olarak düzenlenecektir.
İrsaliyelerde, Cari Hesap alanında ve İşyeri alanında seçilen cari hesabın ve işyerinin e-İrsaliye kullanıcı olması durumunda, irsaliyelerde irsaliye tipi alanında e-İrsaliye seçeneği otomatik olarak seçili duruma geçer.
Sadece Gerçek statüsündeki e-İrsaliyeler gönderilebilir ve faturalanabilir. Kaydedilen e-İrsaliyeler ancak Gerçek durumunda olduğunda LogoConnect’teki “e-İrsaliye” penceresine düşer.
e-İrsaliye Bilgileri
e-İrsaliye bilgileri, e-İrsaliye kullanıcısı cari hesap seçilerek İrsaliye Tipi “e-İrsaliye” olarak belirlenen irsaliyelerin F9-sağ fare tuşu menüsündeki e-İrsaliye Bilgileri seçeneği ile girilir.


image2017-12-20_11-32-9.png

e-İrsaliye uygulaması ile gönderilecek irsaliyenin tipi, e-İrsaliye Bilgileri penceresinde yer alan e-İrsaliye Senaryo alanında belirlenir. Senaryo “Temel İrsaliye” senaryosudur. Cari hesap kartında yapılan seçim irsaliyeye aktarılır.
e-İrsaliye Statüsü: e-İrsaliye statüleri LogoConnect üzerinden otomatik güncellenir.
e-İrsaliye Senaryosu: Temel İrsaliye olarak alana gelir.
Düzenleme Tarihi / Zamanı: e-İrsaliyenin düzenlendiği tarih ve saat bilgileridir. Bilgi girişi zorunludur.
Sevk Tarihi / Zamanı: e-irsaliyenin Sevkedildiği tarih ve saat bilgileridir. Detaylar sekmesindeki sevk tarihi ve zamanı bilgileri alana gelir.
Taşıma Bilgileri: Taşımada kullanılan vasıta ve sürücü hakkında bilgilerin girildiği alandır. Adı, Soyadı, T.C Kimlik No, Plaka No ve Dorse No alanlarını içerir. Bilgi girişi zorunlu değildir.
İrsaliye penceresinde yer alan Düzeltme Tarihi ve Zamanı alanları; Detaylar penceresinde yer alan Sevk Tarihi ve Zamanı alanları e-İrsaliyeler için zorunludur. İrsaliye tarihi değişikliğinde Düzeltme Tarihi/Zamanı ve Sevk Tarihi/Zamanı alanlarının güncellenip güncellenmeyeceği Satış Parametrelerinde yer alan İrsaliye Tarihi/Zamanı Değiştirildiğinde Düzeltme Tarihi/Zamanı da Güncellensin: Evet / Hayır” ve İrsaliye Tarihi/Zamanı Değiştirildiğinde Sevk Tarihi/Zamanı da Güncellensin: İşlem Yapılmayacak / Kullanıcı Uyarılacak / Güncellenecek” parametrelerine bağlıdır.