0 212 510 58 68

Logo kullanıp ta e-fatura sistemine dahil olan firmaların (mükelleflerin) e-ftura süreçlerini yürütebilmeleri için kamu sertifikasyon merkezinden "Mali Mühür" almaları zorunludur. e-imza e-fatura sisteminde kullanılmadığı için alınması zorunlu değildir