0 212 510 58 68

Etiket bilgisinin tanımlanması ile ilgili olarak; etiketler GİB ya da özel entegratör tarafından tanımlanmaktadır. Etiket bilgileri;

  1. GİB-Portal yönteminde etiket bilgileri kullanıcının başvuru sırasında girdiği e-posta adresinin alan adına(domain) göre oluşturulacaktır. GİB-Portal yöntemi kullanıcıları 1 adet Gönderici Birim ve Posta Kutusu Birimi etiketine sahip olabilir.
  2. Entegrasyon yönteminde etiket bilgileri kullanıcının tanım formunda sistem sorumluları bölümüne girdiği ilk satırdaki e-posta adresinin alan adına(domain) göre oluşturulacaktır. Entegrasyon yöntemi kullanıcıları 1 adet Gönderici Birim ve Posta Kutusu Birimi etiketine sahip olabilir.
  3. Özel entegrasyon yönteminde etiket bilgileri kullanıcının özel entegratörünün belirlemesine göre oluşturulacaktır(belirli etiketleri kullanmak istiyorsanız özel entegratörünüzü yönlendirebilirsiniz). Özel entegrasyon yöntemi kullanıcıları birden fazla sayıda Gönderici Birim ve Posta Kutusu Birimi etiketine sahip olabilir.

Etiket bilgisinin değiştirilmesi ile ilgili olarak;

  1. GİB-Portal ve entegrasyon yöntemi kullanıcısıysanız etiket bilgisi değiştirilmemektedir. (Test ortamında etiketleriniz istediğiniz şekilde oluşmadıysa, canlı tanım formunu yüklerken yukarıdaki 2. maddeye dikkat ederek yükleme yapabilirsiniz.)
  2. Özel entegrasyon yöntemi kullanıcısıysanız bu konuda özel entegratörünüze danışınız. Özel entegratörünüz 21028 numaralı sorunun cevabına göre işlem yapabilir. Özel entegratörünüz birden fazla etiket tanımlayabilir. (Bu şekilde şube ayrımı yapılabilir.)

Etiket bilgisinin ne olduğunun fatura gönderimi ve alımı açısından bir önemi bulunmamaktadır. Önemli olan, mevcut etiketin kullanılıyor olmasıdır. (metinsel açıdan bir anlam ifade etmesi ya da etmemesi önemsizdir.)