0 212 510 58 68

E fatura mükeleflerine KEP adresi mecburiyeti yoktur. Elektronik fatura yeni bir belge türü olmayıp kağıt fatura ile aynı hukuki nitelikle sahiptir. Mevzuatın izin verdiği durumlara uygun gider kaydı yapabilirsiniz.