0 212 510 58 68

e-Faturanın mükellefi olanların e-fatura düzenleme işleminde, e-fatura gönderme işleminde ve e-fatura alma işleminde aşağıdaki açıklayacağımız konulara dikkat etmeleri gerekmektedir.

  • e-fatura Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından duyurulan, format ve standartları belirlenen schematron'a uygun bir biçimde oluşturulmalıdır. 
  • e-fatura Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından lisans almış olan yazılımlar kullanılarak oluşturulmalıdır.
  • e-Fatura GİB'in e-fatura kullanıcı listesinde bulunan mükelleflere düzenlenmelidir. GİB'de e-fatura kaydı bulunmayan, müracaat etmiş ama faaliyete geçmemiş mükelleflere e-fatura düzenlenemez. e-fatura düzenlenmeden önce e-faturayı düzenleyeceğiniz mükellefin vergi numarası ile GİB'den sorgulama yapılması tavsiye edilir.
  • e-Faturaların gönderilmesi için e-fatura uygulamasının kullanılması gerekmektedir. e-fatura gönderim metodu olarak GİB portal, özel entegratör, entegrasyon metotlarından birisinin kullanılarak gönderilmesi zorunludur. Bu üç yöntem dışında gönderilen elektronik belge Vergi Usul Kanununa göre e-Fatura olarak kabul edilmez.
  • Adına e-fatura düzenlenmek istenilen mükellefin e-fatura sisteminde tanımlı olması zorunludur.
  • Düzenlenen e-fatura mali mühür ile mühürlenmelidir. Üzeirnde mali mühür bulunmayan elektronik bir belge Vergi Usul Kanununa göre e-Fatura olarak kabul edilmez.