0 212 510 58 68

e-Arşiv faturası ile e-fatura arasında uygulama bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin e-faturada GİB'in belirlediği UBL-TR standartı kullanmak zorunlu ike e-arşiv faturasında bu zorunlu değildir. e-Arşiv ile e-Fatura Logo Connect programında Logo e-arşiv bölümü ve Logo e-fatura bölümü olarak iki farklı bölüm şeklinde oluşturulmuştur. e-Arşiv ile e-Fatura arasındaki farklar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

e-Arşiv Uygulaması ile e-Fatura saklama hizmeti aynı kavramlar değildir.

e-Fatura saklama hizmeti, e-Fatura kapsamında oluşturulan faturaların elektronik ortamda saklanmasını sağlayan hizmettir.

e-Arşiv Uygulaması, e-fatura haricinde kesilen faturaların e-Arşiv Faturası şeklinde oluşturulmasını, 2. nüshalarının elektronik ortamda saklanmasını ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na, belirlenen standart formatta aylık olarak, raporlanmasını kapsamaktadır.

e-Arşiv uygulamasına geçen mükelleflerin, oluşturdukları elektronik faturaları yasal sürelerinde ve güvenli şekilde saklamaları ve istendiğinde bu belgelere kolaylıkla ulaşılabilmesini sağlamaları gerekmektedir. Logo e-Arşiv çözümü ile tüm faturalarınız, yasal süreçler içerisinde, Logo güvencesiyle saklanır.

 

e-Arşiv faturası
B2B, B2C
Fatura hem elektronik hem de kağıt çıktı alınarak alıcısına iletilebilir.
GIB’e ay sonlarında hazırlanacak bir rapor ile bilgi verilir.
Format zorunluluğu yoktur, istenirse UBL-TR kullanılabilir.
Belgeler mali mühür ve zaman damgası kullanılarak onaylanır ve saklanır.
Özel Entegratör ya da kendi bilgi işlem sistemlerine onay alarak kullanılır.
01.01.2016 tarihinde zorunluluk başlayacaktır.
İnternet üzerinden satış yapan ciro hacmi yüksek mükellefler için zorunludur.
e-Fatura mükellefi olmayan tüm müşterilere e-arşiv faturası oluşturmak zorunludur. Adına fatura düzenlenecek kişi e-arşiv mükellefi olmak zorunda değildir.
e-Fatura
B2B
Fatura elektronik ortamda alıcısına iletilir, kağıt çıktı alınamaz.
Alıcısına gönderilen her fatura önce GIB’e iletilir.
UBL-TR formatı zorunludur.
Belgeler mali mühürle imzalanır, zaman damgası kullanımı yoktur.
GIB Portal, Entegrasyon, Özel Entegratör yöntemlerinden biri kullanılır.
01.04.2014 tarihinde zorunluluk başlamıştır.
GİB'in yayınladığı tebliğe göre günümüzde bir çok sektör e-fatura zorunluluk kapsamındadır.
Adına e-Fatura düzenlenecek şahıs yada işletme e-fatura mükellefi olmak zorundadır.